Ο πνευματικός κόσμος!      Ο πνευματικός κόσμος και το πνεύμα δεν είναι αποκλειστικότητα αυτών που ονομάζονται πνευματικοί άνθρωποι, επειδή έλαβαν ανώτατη μόρφωση και διάβασαν βιβλία, μιλούν γλώσσες και κατέχουν ανώτερα αξιώματα, έλαβαν βραβεία και διακρίσεις.

     Ο πνευματικός κόσμος είναι για όλους. Όλοι οι άνθρωποι μετέχουν στον πνευματικό κόσμο ανάλογα με τη χάρη ή την απουσία της χάρης από την ψυχή τους. Όσοι έχουν μέσα τους τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γεύονται τους καρπούς του, που είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και πνευματική χαρά . Όσοι στερούνται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μετέχουν στο πονηρό πνεύμα και γεύονται την πίκρα της απουσίας του Θεού από την ψυχή τους και την οδύνη της παρουσίας των πονηρών πνευμάτων.

      Οι άνθρωποι διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες , στους αγγελικούς που έχουν μέσα τους τη χάρη του Αγίου Πνεύματος  και στους δαιμονικούς που έχουν μέσα τους το πονηρό πνεύμα. Κι οι δυο αυτές κατηγορίες των ανθρώπων είναι μάρτυρες της ύπαρξης του πνευματικού κόσμου, όχι επειδή το διάβασαν στα βιβλία, αλλά από την άμεση, προσωπική τους εμπειρία.

     Θα μου πείτε, ποιος μας  βεβαιώνει για την ύπαρξη του πνευματικού κόσμου; Πως για την ύπαρξη του υλικού κόσμου μας βεβαιώνουν οι αισθήσεις μας. Ποιος μας βεβαιώνει για την ύπαρξη του πνευματικού κόσμου. Η υφή του πνευματικού κόσμου, αν υπάρχει, είναι τέτοια που δεν συλλαμβάνεται από τις  πέντε αισθήσεις του σώματος, από την όραση, την ακοή, την  όσφρηση, τη γεύση και την αφή.

       Πώς ξέρουμε ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος; Το σώμα έχει τις αισθήσεις του για να προσαρμόζεται στον υλικό κόσμο, στον οποίο ανήκει. Έχει κι η ψυχή πνευματικές αισθήσεις για να μετέχει στον πνευματικό κόσμο, στον οποίο ανήκει;

       Η γλυκύτητα της ζάχαρης γίνεται αισθητή με το αισθητήριο όργανο της γεύσης. 'Εχουμε την αίσθηση της γεύσης και αισθανόμαστε τη γλυκύτητα της ζάχαρης. Υπάρχει αντίστοιχη πνευματική αίσθηση με την οποία η ψυχή αισθάνεται την πνευματική γλυκύτητα; Όσοι αγαπούν το Θεό, νιώθουν την απέραντη γλυκύτητα από την αίσθηση της παρουσίας του Ιησού. Νιώσαμε επίσης το κενό και την απελπισία από την απουσία του Θεού εξαιτίας των αμαρτιών μας.

       Την πνευματική αίσθηση που νιώθει η ψυχή για τον Θεό περιγράφει το πνευματό Άσμα Ασμάτων. Συνάμα καθένας από εμάς ένιωσε κάποτε τη γλυκύτητα που ακτινοβολούν τα πρόσωπα, που έχουν μέσα τους την καλοσύνη και τη χάρη του Θεού. 
      Η ύπαρξη του πνευματικού κόσμου δεν αμφισβητείται ούτε από τα πονηρά πνεύματα. Μάρτυρες για την ύπαρξη του πνευματικού κόσμου δεν είναι μόνο εκείνοι που πίστεψαν στο Θεό, που είδαν αγγέλους  και ένιωσαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μάρτυρες της ύπαρξης του πνευματικού κόσμου είναι και εκείνοι που έγιναν κατοικητήρια των πονηρών πνευμάτων και βίωσαν την οδυνηρή εμπειρία της απουσίας του Θεού.
Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Facebook Favorites More