ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΒΙΒΛΙΩΝ

Τὸ λεκτρονικ βιβλίο καὶ  Μεγάλος δερφς

  ἐφημ. Deutsche Welle

.          Σὲ ἰδιαίτερα δημοφιλῆ «ἀναγνωστήρια» ἔχουν ἐξελιχθεῖ τὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς. Σχεδὸν κάθε πρωὶ στὸ μετρό, στὸ δρόμο γιὰ τὴ δουλειὰ ὁ Ἀντρὲ Κ. διαβάζει. Τὸ τί ἀκριβῶς διαβάζει – ἂν πρόκειται γιὰ κάποιο περίπλοκο ἐπιστημονικὸ βιβλίο ἢ ἕνα ρηχὸ μυθιστόρημα – δὲν μπορεῖ νὰ τὸ πεῖ κανεὶς μὲ βεβαιότητα.
.          Τὸ βιβλίο τοῦ Ἀντρὲ δὲν ἔχει ἐξώφυλλο. Ὁ 28χρονος διαβάζει μὲ μία συσκευὴ ἀναγνώσεως ἠλεκτρονικῶν βιβλίων κείμενα ἀπὸ τὴν προσωπικὴ ἠλεκτρονικὴ βιβλιοθήκη του. Ἂν καὶ τὸ Ε-Book-Reader ἔχει τὶς διαστάσεις καὶ τὸ βάρος ἑνὸς λεπτοῦ βιβλίου τσέπης, διαθέτει ἀποθηκευτικὸ χῶρο γιὰ χιλιάδες βιβλία.
.          «Μπαίνεις στὸ τρένο, κάνεις ἕνα κλὶκ καὶ βρίσκεσαι ἀμέσως στὸ σημεῖο ποὺ σταμάτησες νὰ διαβάζεις τὴν προηγούμενη φορά, χωρὶς νὰ ξεφυλλίζεις καὶ νὰ ψάχνεις», λέει ὁ Ἀντρέ. Θεωρεῖ πλεονέκτημα ὅτι μπορεῖ μέσῳ τοῦ Reader νὰ ἀναζητήσει τὴ σημασία ἀγνώστων λέξεων ἢ ἀκόμη καὶ νὰ μεταφράσει ὁλόκληρα ἀποσπάσματα. Πολλοὶ σκέφτονται ἀκριβῶς ὅπως ὁ Ἀντρέ.
.          Μία ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἀμβούργου ἔδειξε ὅτι τὸ 40% τῶν Γερμανῶν διαθέτει ἕνα ἠλεκτρονικὸ βιβλίο. Ἤδη τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2012 «κατέβηκαν» 4,6 ἑκατομμύρια Ε-books στὴν Γερμανία. Ὁ ἀριθμὸς εἶναι ἀντίστοιχος μὲ ἐκεῖνον γιὰ ὁλόκληρο τὸ 2011.
.          Καὶ ἡ 64η ἔκθεση βιβλίου τῆς Φραγκφούρτης ποὺ ὁλοκληρώθηκε τὴν Κυριακὴ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀγνοήσει τὴ νέα παγκόσμια τάση. Ἔτσι πραγματοποιήθηκε εἰδικὸ συνέδριο μὲ θέμα τὸν καινούργιο κόσμο τοῦ ἠλεκτρονικοῦ βιβλίου, τὰ πνευματικὰ δικαιώματα στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ καὶ τὶς νέες μεθόδους μάρκετινγκ. Ἐδῶ καὶ χρόνια ἄλλωστε ἡ Φραγκφούρτη ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ πλατφόρμα διακίνησης πνευματικῶν προϊόντων.

 Ἀναγνῶστες ὑπὸ παρακολούθηση…

.          Τὰ ἠλεκτρονικὰ βιβλία ἔχουν ἀρκετὰ πλεονεκτήματα, ὡστόσο ἐγκυμονοῦν καὶ κινδύνους, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ Τίλο Βάιχερτ, μέλος τοῦ Ἀνεξάρτητου Ἐθνικοῦ Κέντρου γιὰ τὴν προστασία δεδομένων. Εἰδικὰ ἂν κάποιος «κατεβάζει» ἀπὸ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες. Μέσῳ ἐγκατεστημένων λειτουργιῶν συγχρονισμοῦ στὰ προγράμματα ἀνάγνωσης, οἱ ἑταιρεῖες ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ σχηματίζουν μία λεπτομερῆ εἰκόνα γιὰ τὴ συμπεριφορὰ ἀναγνώσεως τοῦ πελάτη.
.          «Γιὰ τὴν Amazon ἢ γιὰ ἄλλες ἑταιρεῖες ἠλεκτρονικῶν βιβλίων ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον νὰ μάθουν ποιὸς εἶμαι καὶ ποιὰ εἶναι τὰ ἐνδιαφέροντά μου. Πῶς διαβάζω, πόσο γρήγορα, σὲ ποιὰ σημεῖα κάνω παρατηρήσεις κλπ. Ὅλα αὐτὰ μποροῦν, ἔμμεσα τουλάχιστον, νὰ καταγραφοῦν», τονίζει ὁ Βάιχερτ.
.          Μπεστσέλερ ἐρωτικοῦ περιεχομένου, ὅπως εἶναι τὸ «Οἱ πενήντα ἀποχρώσεις τοῦ γκρί», γνωρίζουν μεγάλη ἐπιτυχία εἰδικὰ ὡς e-books. Ὁ ἀριθμὸς πωλήσεως τῆς ψηφιακῆς ἐκδόσεως τοῦ συγκεκριμένου βιβλίου ἦταν διπλάσιος τῆς ἔντυπης μορφῆς του. Ἐνδεχομένως οἱ ἀναγνῶστες νὰ αἰσθάνονται ὅτι ἔτσι περνοῦν ἀπαρατήρητoι. Αὐτὸ ποὺ πολλοὶ δὲν γνωρίζουν ὅμως εἶναι ὅτι οἱ κατασκευαστὲς τοὺς παρατηροῦν.
.          Πρὸς τὸ παρὸν δὲν γνωρίζει κανείς, τουλάχιστον στὴ Γερμανία, μὲ ποιὸ τρόπο ἀξιολογοῦνται καὶ ἀξιοποιοῦνται αὐτὲς οἱ πληροφορίες. Πάντως κάποιος ποὺ «κατεβάζει» ἠλεκτρονικὰ βιβλία μὲ θέμα τὴν τρομοκρατία καὶ ἐνδιαφέρεται γιὰ ἔργα Ἀράβων συγγραφέων θὰ μποροῦσε, ὅπως ἐπισημαίνουν εἰδικοί, νὰ ἀντιμετωπίσει προβλήματα εἰσόδου στὶς ΗΠΑ.
.          Ἡ ἐξέλιξη τῆς παρακολουθήσεως τῶν ἀναγνωστῶν παραμένει ἄγνωστη. Τὸ μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι τὰ ἠλεκτρονικὰ βιβλία πρόκειται νὰ δημιουργήσουν νέες προκλήσεις γιὰ ἐκδοτικοὺς οἴκους, συγγραφεῖς καὶ ἀναγνῶστες.

 ΠΗΓΗ: skai.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Facebook Favorites More